Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Strona główna

Firma bezpieczna-strefa.pl działa na rynku ogólnopolskim, świadcząc profesjonalne usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe w zakresie BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi w środowisku pracy dla przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób prywatnych.

Zespół firmy bezpieczna-strefa.pl stanowią doświadczeni Specjaliści ds. BHP, Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej, oraz Instruktorzy Pierwszej Pomocy uznanych światowych organizacji, którzy nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje oraz współpracując z wieloma partnerami, dysponują unikalną wiedzą praktyczną.

Przykładamy dużą uwagę do odpowiedniego dobrania programów realizowanych podczas Szkolenia BHP tak, aby zawsze uczestnicy mieli pełną informację na temat bezpieczeństwa w środowisku wykonywanej pracy.

Co nas wyróżnia?

  • Fachowość i doświadczenie w szkoleniach, nadzorze, doradztwie i projektach wdrożeniowych.
  • Pełna odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi, dla których świadczymy usługi oraz których otaczamy opieką.

  • Partnerskie podejście w relacjach z klientem, umożliwiające wypracowanie najlepszych zindywidualizowanych rozwiązań.

  • Mobilność, świadcząc usługi w każdym miejscu w kraju oraz w szczególnych sytuacjach również za granicą.

Firma bezpieczna-strefa.pl jako jednostka prowadząca działalność szkoleniową w zakresie BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz innych dziedzin specjalistycznych, jest wpisana pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00415/2010 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Podstawa Prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. par. 4 ust. 1 i 2(z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 20 ust. 4(z późn. zm.).