Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Kurs Pedagogiczny dla Wykładowców

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Adresowany jest dla osób chcących nabyć umiejętności i uzupełnić wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń dla dorosłych w formach pozaszkolnych, które prowadzą szkolenia; kursy; seminaria itp. z rónych dziedzin w tym także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu nabędziesz:

 • wiedzę w zakresie umiejętnego stosowania celów nauczania i ich realizacji,

 • umiejętność zastosowania odpowiednio dobranych metod i zasad nauczania,

 • umiejetność w zakresie doboru najodpowiedniejszych środków dydaktycznych,

 • wiedzę z zakresu zasad w dziedzinie dydaktyki kształcenia osób dorosłych,

 • wiedzę o sposobie przygotowania i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń,

 • więdzę o odpowiednim doborze materiałów do danego szkolenia,

 • wiele innych zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologi w nauczaniu dorosłych w formach pozaszkolnych.

 Zakres tematyczny

 • Wiadomości z zakresu dydaktyki w odniesieniu do osób dorosłych.

 • Elementy Psychologi (w tym uczenia się i nauczania).

 • Elementy Psychologia Pracy.

 • Przygotowanie się wykładowcy do prowadzenia zajęć.

 • Zasady przekazywania wiedzy osobom dorosłym w pozaszkolnych formach kształcenia.

 • Metody prowadzenia zajęć.

 • Środki dydaktyczne.

 • Sposoby i zasady sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia.

 • Dokumentacja  zakresu prowadzonych zajęć.

Kurs realizowany jest w formie samokształcenia (online), polega na zaliczeniu trzech projektów szkoleniowych opracowywanych przez uczestnika kursu.

 

!!! PROMOCJA !!!

Kurs w formie "samokształcenia kierowanego"

w atrakcyjnej cenie 450,00 zł/brutto od osoby*

 

*promocja trwa do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

 RAMOWY PROGRAM KURSU

L.p. Nazwa przedmiotu  Wykłady Ćwiczenia Projekt Razem
1. Elementy Pedagogiki 5 10 - 15
2. Elementy Psychologii 5 5 - 10
3. Elementy Psychologii Pracy 5 - - 5
4. Metodyka prowadzenia szkoleń 15 5 10 30
5. Zajęcia Praktyczne - 10 - 10
6. Dokumentacja Szkoleniowa 5 5 - 10
ŁĄCZNIE 35 35 10 80