Kurs pedagogiczny

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Adresowany jest dla osób chcących nabyć umiejętności i uzupełnić wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń dla dorosłych w formach pozaszkolnych, które prowadzą szkolenia; kursy; seminaria itp. z rónych dziedzin w tym także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu nabędziesz:

 • wiedzę w zakresie umiejętnego stosowania celów nauczania i ich realizacji,
 • umiejętność zastosowania odpowiednio dobranych metod i zasad nauczania,

 • umiejetność w zakresie doboru najodpowiedniejszych środków dydaktycznych,

 • wiedzę z zakresu zasad w dziedzinie dydaktyki kształcenia osób dorosłych,

 • wiedzę o sposobie przygotowania i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń,

 • wiedzę o odpowiednim doborze materiałów do danego szkolenia,

 • wiele innych zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologi w nauczaniu dorosłych w formach pozaszkolnych.

   

Zakres tematyczny

 • Wiadomości z zakresu dydaktyki w odniesieniu do osób dorosłych

 • Elementy Psychologi (w tym uczenia się i nauczania)

 • Elementy Psychologia Pracy

 • Przygotowanie się wykładowcy do prowadzenia zajęć

 • Zasady przekazywania wiedzy osobom dorosłym w pozaszkolnych formach kształcenia

 • Metody prowadzenia zajęć

 • Środki dydaktyczne

 • Sposoby i zasady sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia
 • Dokumentacja zakresu prowadzonych zajęć

szkolenia
Kurs realizowany jest w formie samokształcenia (online), polega na zaliczeniu trzech projektów szkoleniowych opracowywanych przez uczestnika kursu.

Ramowy program kursu

L.p. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Projekt Razem
1 Elementy Pedagogiki 5 10 - 15
2 Elementy Psychologii 5 5 - 10
3 Elementy Psychologii Pracy 5 - - 5
4 Metodyka prowadzenia szkoleń 15 5 10 30
5 Zajęcia Praktyczne - 10 - 10
6 Dokumentacja Szkoleniowa 5 5 - 10