Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu

Nadzór PPOŻ

Kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z ochroną przeciwpożarową w Państwa firmie

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów, przeszkolenie z zakresu PPOŻ nowozatrudnionych pracowników

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych

Przeglądy PPOŻ

Przeprowadzenie okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Podręczny Sprzęt Gaśniczy

Dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dla obiektów.

Przeglądy Gaśnic

Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego (z wyłączeniem konserwacji).

Doradztwo

Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Kontrole PSP

Współrepreznetowanie klienta podczas kontroli Państwowej Staży Pożarnej, opracowanie odpowiedzi na decyzje administracyjne.

Instrukcje PPOŻ

Opracowanie ogólnych i szczegółowych instrukcji z zakresu PPOŻ.

Dokumentacja

Opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie przepisów PPOŻ w firmie.