Pierwsza pomoc

W zakresie Pierwszej Pomocy oferujemy Państwu

Doradztwo

Doradztwo w zakresie odpowiedniego doboru rodzaju i ilości apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz samochodach służbowych

Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie wyznaczania osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę apteczki.

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

6-cio godzinne szkolenie z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiamy także zagadnienia prawidłowego doboru apteczki pierwszej pomocy do zakładu pracy, domu oraz samochodu. Uczestnicy na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEN.
pierwsza-pomoc
pomoc2
W trakcie kursu umawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy dla dorosłych przy:
oparzeniach, zranieniach, ataku padaczki, zadławieniach, złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, nagłym zatrzymaniu krążenia.