Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Oferta

Pierwsza Pomoc

W zakresie Pierwszej Pomocy oferujemy Państwu:

 

1. Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

2. Doradztwo - w zakresie odpowiedniego doboru rodzaju i ilości apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz samochodach słuzbowych.

3. Dokumentacja - opracowanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie wyznaczania osób odpowiedzielnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę apteczki.

 

KURS Z ZAKRESU PODSTAW UDZIELANIA

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

6-cio godzinne szkolenie z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie kursu umawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy dla dorosłych przy:

- oparzeniach,

- zranieniach,

- ataku padaczki,

- zadławieniach,

- złamaniach, zwichnięciach i skręceniach

- nagłym zatrzymaniu krążenia.

 

Przedstawiamy także zagadnienia prawidłowego doboru apteczki pierwszej pomocy do zakładu pracy, domu oraz samochodu.

 

Uczestnicy na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEN.