Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Oferta

PPOŻ

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu:

1. Nadzór PPOŻ - kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z ochroną przeciwpożarową w Państwa firmie.

2. Szkolenia PPOŻ - szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów, przeszkolenie z zakresu PPOŻ nowozatrudnionych pracowników.

3. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.

4. Przeglądy PPOŻ - przeprowadzenie okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

5. Podręczny Sprzęt Gaśniczy - dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dla obiektów.

6. Przeglądy Gaśnic - okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego (z wyłączeniem konserwacji).

7. Doradztwo - w zakresie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

8. Kontrole PSP - współrepreznetowanie klienta podczas kontroli Państwowej Staży Pożarnej, opracowanie odpowiedzi na decyzje administracyjne.

9. Instrukcje PPOŻ - opracowanie ogólnych i szczególowych instrukcji z zakresu PPOŻ.

10. Dokumentacja - opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie przepisów PPOŻ w firmie.