Działamy na rynku już ponad 5 lat, na bieżaco aktualizujemy naszą ofertę, tak aby dopasować ją do potrzeb naszych klientów. Takie działania pozwalają nam poszczycić się dużym gronem zadowolonych klientów, a co za tym idzie budujemy Państwa zaufanie do firmy bezpieczna-strefa.pl

Szkolenia Okresowe BHP w Języku Polskim
Szkolenia Okresowe BHP w Języku Angielskim (Periodic HSW Training in English)
Szkolenie z zakersu Metodyki Prowadzenia Intuktażu Stanowiskowego
Ochrona Przeciwpożarowa
Podstawy Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania
Szkolenia z zakresu Psychologii Pracy

AKADEMIA bezpieczna-strefa.pl

Wiedza to bezpieczeństwo!

Samokształcenie kierowane (e-learning) jest formą kształcenia na odległość. Taka forma szkolenia jest dużym ułatwieniem dla pracodawcy, pracownik w wolnym czasie zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi z zakresu BHP, a po przyswojeniu całości materiału, zdaje egzamin w firmie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Poprawnie rozwiązany test jest podstawą do zaliczenia szkolenia, co zostaje potwierdzone wystawieiem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180, poz. 1860)