Kodeks Pracy

art. 207 § 1 Kodeks Pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

 

Wypadki

Wypadkiem przy pracy nazywamy:

Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z wykonywaną pracą.

Oferta

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe
informacje wpisz się na listę mailingową.
szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia

Szanowni Państwo,

Działamy na rynku już ponad 5 lat, na bieżaco aktualizujemy naszą ofertę, tak aby dopasować ją do potrzeb naszych klientów. Takie działania pozwalają nam poszczycić się dużym gronem zadowolonych klientów, a co za tym idzie budujemy Państwa zaufanie do firmy bezpieczna-strefa.pl

1. Szkolenia Okresowe BHP w Języku Polskim:

Szkolenie Okresowe BHP dla stanowisk administracyjno - biurowych

Szkolenie Okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie Okresowe BHP dla stanowisk inżynieryjno - technicznych

 

2. Szkolenia Okresowe BHP w Języku Angielskim (Periodic HSW Training in English):

Szkolenie Okresowe BHP dla stanowisk administracyjno - biurowych (A periodic HSW training session for the administrative employee)

Szkolenie Okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (a periodic HSW training session for the employer)

 

3. Szkolenie z zakersu Metodyki Prowadzenia Intuktażu Stanowiskowego

 

4. Ochrona Przeciwpożarowa

 

5. Podstawy Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

Niebawem na platformie znajdą się także inne szkolenia:

 

Szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania

- Auditor Wewnętrzny ISO 9001

- Auditor Wewnętrzny ISO 14001

- Auditor Wewnętrzny PN-N 18001

- Auditor Wewnętrzny ISO 22000

- Auditor Wewnętrzny ISO 27001

Szkolenia z zakresu Psychologii Pracy

 

AKADEMIA

bezpieczna-strefa.pl

 wiedza to bezpieczeństwo!

 

 

Samokształcenie kierowane (e-learning) jest formą kształcenia na odległość. Taka forma szkolenia jest dużym ułatwieniem dla pracodawcy, pracownik w wolnym czasie zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi z zakresu BHP, a po przyswojeniu całości materiału, zdaje egzamin w firmie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Poprawnie rozwiązany test jest podstawą do zaliczenia szkolenia, co zostaje potwierdzone wystawieiem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 180, poz. 1860)